Sari-Leena Heilanen

Sari-Leena Heilanen on Sarastaa perustaja ja omistaja. Olen Yin Jooga-, meditaatio- ja rentoutusohjaaja. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, kotitalousopettaja. Minulla on myös Ranskassa suoritettu viinialan tutkinto ja matkailualan tutkinto. Opettamisessa painotan yksilöllisyyttä ja kunkin omaa henkilökohtaista matkaa. Itsensä kuunteleminen, omien rajojen, itsetuntemuksen ja omien vahvuuksien kasvattaminen ovat lähellä sydäntäni. Minulla on pitkä yleisurheilu-, tanssi-, opettaja- sekä johtajatausta, jotka näkyvät varmasti ohjauksessani. Kannustan sinua reippaan lempeästi, mutta en lainkaan ryppy otsassa. Mielen ja kehon yhtäaikainen kuunteleminen on ohjaukseni keskiössä.

Essi Riihinen

Essi Riihinen on elämään suurella uteliaisuudella suhtautuva ohjausalan ammattilainen. Koulutustaustaltaan lastentarhanopettaja, kasvatustieteiden maisteri, pedagogi ja opinto-ohjaaja. Parhaillaan Essi opiskelee työnohjaajaksi (STOry’n hyväksymä). Essi uskoo, että kaikilla on perustarve tasapainoisen elämän löytämiseen niin työ- kuin vapaa-ajalle. Tunne oman elämän hallinnasta katoaa helposti ympäristöstä tai kenties omasta itsestä kumpuaviin vaatimuksiin. Pysähtyminen on ensimmäinen askel minuuden äärelle. Oman ajattelu- ja arvomaailman peilaaminen dialogin ja erilaisten harjoitteiden avulla voi avata uusia näkökulmia sekä tarjota vaihtoehtoisia ratkaisumalleja monenlaisissa tilanteissa.